Realizacje

Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne Kompleksowe wykonanie obiektów inżynieryjnych w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją” Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w miejscowości Teodorowo Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol w Miedzyrzecu Podlaskim Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Broniewo no Dobre Miasto – Orneta oraz Orneta – Pieniężno. Budowa drogi powiatowej Nr 1067L Kłoda Duża — Perkowice wraz z obiektem mostowym na rzece Zielawa w miejscowości Perkowice Modernizacja przystanku Mordy Miasto na linii kolejowej nr 31 Wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji mostu w km 8,736 w linii kolejowej nr 10 Legionowo – Tłuszcz Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele Remont mostu kablobetonowego w km 12,298 linii kolejowej nr 34 Ostrołęka- Siedlce Rewitalizacja obiektu inżynieryjnego na linii nr 33 Kutno- Brodnica, most w km 29+684 Odbudowa mostu na rzece Kosówce w miejscowości Jakubiki w ciągu drogi gminnej nr 390413W Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu pn. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno- Ełk Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciagu drogi powiatowej nr 2631W Budowa mostu od drogi 627 Susk Nowy – Ławy – Ostrołęka od km 3+800 do km 4+034 i Przebudowa mostu Ołdaki – Przytuły Stare- Laskowiec w msc. Ołdaki w km 0+197 Naprawa główna mostu w km 4,313 oraz wymianie nawierzchni toru nr 1 w km 3,142 + 5,370 na linii 33 Kutno- Brodnica Remont części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w ciągu drogi krajowej nr 50 w km 278+633 w miejscowości Brok Budowa nowego przystanku „Rokitno” w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 Wymiana kompleksowa toru nr 1 linii kolejowej nr 33 Kutno- Brodnica szlaku Łąck – Płock Radziwie Przebudowa mostu oraz budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Rozoga Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. Województwa – Czeremcha – Hajnówka Przebudowa mostu z wymianą ustroju nośnego i nawierzchni kolejowej w km 13,786 l.10 Legionowo- Tłuszcz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. mazowieckiego – Mława – Przasnysz – Ostrołęka Remont wiaduktu na linią kolejową nr 12 Skierniewice – Łuków w km 20,930 Remont mostu w ciągu ulicy Przemysłowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Remont przepustu w m. Chmielewo, w km 156+942 drogi krajowej nr 62
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w miejscowości Teodorowo

Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w miejscowości Teodorowo

Obraz
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w miejscowości Teodorowo

Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w miejscowości Teodorowo

Obraz
Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy

Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy.

Obraz
Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Broniewo no Dobre Miasto-Orneta oraz Orneta-Pieniężno

Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Broniewo no Dobre Miasto-Orneta oraz Orneta-Pieniężno.

Obraz
Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Broniewo no Dobre Miasto-Orneta oraz Orneta-Pieniężno.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Broniewo no Dobre Miasto-Orneta oraz Orneta-Pieniężno.

Obraz
Budowa drogi powiatowej Nr 1067L Kłoda Duża – Perkowice wraz z obiektem mostowym na rzece Zielawa w miejscowości Perkowice

Budowa drogi powiatowej Nr 1067L Kłoda Duża – Perkowice wraz z obiektem mostowym na rzece Zielawa

Modernizacja przystanku Mordy Miasto na linii kolejowej nr 31

Modernizacja przystanku Mordy Miasto na linii kolejowej nr 31

Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją” 2

„Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją”

„Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatwej Nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki w km 17+062 2

Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatwej Nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki w km 17+062 msc.
Brodowe Łąki i w km 16+932,00 msc. Zawady

Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatwej Nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki w km 17+062

Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatwej Nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki w km 17+062 msc.
Brodowe Łąki i w km 16+932,00 msc. Zawady

Remont mostu drogowego przez rzekę Muchawkę na granicy miasta Siedlce i Żelków Kolonia w km 4+112,49

Remont mostu drogowego przez rzekę Muchawkę na granicy miasta Siedlce i Żelków Kolonia w km 4+112,49
drogi wojewódzkiej nr 803 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica 3

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok
– granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica 2

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok
– granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok
– granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)

Wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 711 Maciejów Północny – Gliwice 2

Wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 711 Maciejów Północny – Gliwice

Wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 711 Maciejów Północny – Gliwice

Wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 711 Maciejów Północny – Gliwice

Kompleksowa naprawa toru nr 2 linii kolejowej WKD nr 47 od km 17,870 do km 25,116

Kompleksowa naprawa toru nr 2 linii kolejowej WKD nr 47 od km 17,870 do km 25,116

Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica

Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica

Wymiana pomostu rewizyjnego drewnianego na stalowy mostu przez rzekę Wisła w m. Góra Kalwaria

Wymiana pomostu rewizyjnego drewnianego na stalowy mostu przez rzekę Wisła w m. Góra Kalwaria

Remont mostu przez rzekę Łydynię w miejscowosci Kluszewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 wraz z dojazdami do obiektu

Remont mostu przez rzekę Łydynię w miejscowosci Kluszewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 wraz z dojazdami do obiektu

Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę Warmińską w m. Orneta w ciągu ul. Młynarskiej

Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę Warmińską w m. Orneta w ciągu ul. Młynarskiej

Remont mostu przez rzekę Węgorapę w km 13+285 drogi krajowej nr 63 w msc.Węgorzewo

Remont mostu przez rzekę Węgorapę w km 13+285 drogi krajowej nr 63 w msc.Węgorzewo

Remont mostu przez rzekę Broczysko w miejscowości Orło w km 51+156 drogi wojewódzkiej nr 627

Remont mostu przez rzekę Broczysko w miejscowości Orło w km 51+156 drogi wojewódzkiej nr 627

Remont wiaduktu na linią kolejową nr 12 Skierniewice – Łuków w km 20,930

Remont wiaduktu na linią kolejową nr 12 Skierniewice – Łuków w km 20,930

Remont mostu w ciągu ulicy Przemysłowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Remont mostu w ciągu ulicy Przemysłowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. mazowieckiego – Mława – Przasnysz – Ostrołęka

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. mazowieckiego – Mława – Przasnysz – Ostrołęka

Przebudowa mostu oraz budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Rozoga

Przebudowa mostu oraz budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Rozoga

Przebudowa mostu z wymianą ustroju nośnego i nawierzchni kolejowej w km 13,786 l.10 Legionowo- Tłuszcz

Przebudowa mostu z wymianą ustroju nośnego i nawierzchni kolejowej w km 13,786 l.10 Legionowo- Tłuszcz

Wymiana kompleksowa toru nr 1 linii kolejowej nr 33 Kutno- Brodnica szlaku Łąck – Płock Radziwie

Wymiana kompleksowa toru nr 1 linii kolejowej nr 33 Kutno- Brodnica szlaku Łąck – Płock Radziwie

Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. Województwa – Czeremcha – Hajnówka

Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. Województwa – Czeremcha – Hajnówka

Rewitalizacji mostu w km 8,736 w linii kolejowej nr 10 Legionowo – Tłuszcz

Rewitalizacji mostu w km 8,736 w linii kolejowej nr 10 Legionowo – Tłuszcz

Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno- Ełk

Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno- Ełk

Budowa kładki nad obwodnicą Chynów

Budowa kładki nad obwodnicą Chynów

Odbudowa Mostu w Jakubikach

Odbudowa Mostu w Jakubikach

Rewitalizacja obiektu inżynieryjnego Gostynin

Rewitalizacja obiektu inżynieryjnego Gostynin

Remont mostu kablobetonowego

Remont mostu kablobetonowego w km 12,298 linii kolejowej nr 34 Ostrołęka- Siedlce

Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele

Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele

Prace na linii Czyżew – Białystok

Prace na linii Czyżew – Białystok

 

Domost

Siedziba firmy

Remont przepustu w m. Chmielewo, w km 156+942 drogi krajowej nr 62

Remont przepustu w m. Chmielewo, w km 156+942 drogi krajowej nr 62