Budowa mostu od drogi 627 Susk Nowy – Ławy – Ostrołęka od km 3+800 do km 4+034 i Przebudowa mostu Ołdaki – Przytuły Stare- Laskowiec w msc. Ołdaki w km 0+197

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Elementy Realizowane:

Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2584W od drogi 627 Susk Nowy – Ławy – Ostrołęka od km 3+800,00 do km 4+034,00 w msc. Ławy oraz wykonanie nasadzeń drzew od km 1+700,00 do km 6+250,00 i Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Ołdaki – Przytuły Stare- Laskowiec w msc. Ołdaki w km 0+197,00