Wynajem konstrukcji odciążających

Czym są konstrukcje odciążające

 

Konstrukcje odciążające dzielimy na dwa rodzaje:

Konstrukcje odciążające z wiązek szyn ( konstrukcje tego typu zwane są potocznie szwajcarami) –  zabudowywane są w celu zabezpieczenia toru podczas wykonywania różnego rodzaju przecisków, przewiertów, wykopów pod i w nasypach torów.

Konstrukcje odciążające typu mostowego –  zabudowywane są w celu umożliwienia zachowania ciągłości ruchu kolejowego przy remontach, przebudowach i budowach większych obiektów inżynieryjnych np. mostów przepustów, wiaduktów i przejść podziemnych.

Zalety konstrukcji odciążających

Zastosowanie konstrukcji odciążających umożliwia zachowanie ciągłości ruchu kolejowego przy jednoczesnym prowadzeniu prac budowlanych. Konstrukcje te jak każde inne kolejowe obiekty mostowe wymagają wykonania badań odbiorowych – próbnego obciążenia, obejmującego swym zakresem zarówno pomiary statyczne jak i dynamiczne.

Przykłady użycia naszych konstrukcji odciążających

Współpraca

Zapraszamy do współpracy kontrahentów ceniących sobie terminowość, odpowiedzialne podejście do wykonywanych robót, potrzebną komunikację między zleceniodawcą i zleceniobiorcą i przede wszystkim profesjonalne wykonanie.


Skontaktuj się z nami