Projektowanie i wykonawstwo

Projektowanie

Oferujemy wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych, technologicznych, warsztatowych i dokumentacji zamiennych. Opracowujemy studia wykonalności, programy funkcjonalno – użytkowe, operaty wodnoprawne oraz karty informacyjne przedsięwzięć. Przeprowadzamy w imieniu Inwestora postępowania w ramach zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowych a także w ramach ustalenia inwestycji celu publicznego oraz ustalenia lokalizacji linii kolejowej. Wykonujemy również projekty czasowej i stałej organizacji ruchu.

Projektuj i buduj

Od lat oferujemy usługę wykonania inwestycji w systemie ʺ̋Projektuj i Budujʺ̋. Ten niezbyt często stosowany system realizacji inwestycji wpływa znacznie na skrócenie czasu realizacji przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów, co jest korzyścią zarówno dla Inwestora jak i dla Wykonawcy. Posiadamy sprawdzony zespół inżynierów realizujący inwestycję od wizji Inwestora po odbiór obiektu. Jesteśmy w posiadaniu doświadczenia w dziedzinie projektowania i realizacji na jednakowo wysokim poziomie jakie jest tu niezbędne. Oferujemy reprezentowanie Inwestora na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

Diagnostyka

Oferujemy wykonanie przeglądów budowli okresowych rocznych i pięcioletnich oraz ekspertyz stanu technicznego. Określamy klasy nośności MLC obiektów inżynierskich drogowych istniejących i projektowanych. Posiadamy komputerowe narzędzia niezbędne do szybkich i kompleksowych obliczeń i analiz konstrukcji inżynierskich.

Zdjęcia

Współpraca

Zapraszamy do współpracy kontrahentów ceniących sobie terminowość, odpowiedzialne podejście do wykonywanych robót, potrzebną komunikację między zleceniodawcą i zleceniobiorcą i przede wszystkim profesjonalne wykonanie.