Oferta

Poznaj naszą ofertę

Domost sp. z o.o. to firma z prawie 20-letnim stażem w branży budowlano projektowej. Podstawowym profilem działalności spółki jest budowa, przebudowa i remont mostów, przepustów, wiaduktów i innych obiektów inżynieryjnych, zarówno drogowych, jak i kolejowych.

Domost sp. z o.o. od wielu lat aktywnie bierze udział w wielu inwestycjach kolejowych na różnych poziomach wielkości kontraktu, w różnym zakresie technicznym robót oraz niezależnie od lokalizacji przedmiotu zamówienia. Stawiamy czoła wielkim wyzwaniom największych budów w Polsce, ale pomagamy też w bieżącym utrzymaniu lokalnych linii i bocznic kolejowych. Staramy się być aktywni na rynku, startujemy samodzielnie do przetargów oraz współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami.

Projektuj i Buduj

Od lat oferujemy usługę wykonania inwestycji w systemie ʺ̋Projektuj i Budujʺ̋. Ten niezbyt często stosowany system realizacji inwestycji wpływa znacznie na skrócenie czasu realizacji przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów, co jest korzyścią zarówno dla Inwestora jak i dla Wykonawcy.

Posiadamy sprawdzony zespół inżynierów realizujący inwestycję od wizji Inwestora po odbiór obiektu. Jesteśmy w posiadaniu doświadczenia w dziedzinie projektowania i realizacji na jednakowo wysokim poziomie jakie jest tu niezbędne. Oferujemy reprezentowanie Inwestora na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

Oferujemy kompleksowe wykonywanie obiektów budowlanych wraz z budową lub przebudową całej infrastruktury towarzyszącej, tj. sieci cieplne, kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne. Stosujemy nowoczesne technologie w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt, m.in. stosowanie technik bezwykopowych do montażu instalacji.