O firmie

Poznaj naszą firmę

Domost Sp. z o.o. prężnie działa na rynku budowlano-projektowym od stycznia 2005 r.

Założycielem, który wprowadził firmę DOMOST Sp. z o.o. na niezwykle trudny rynek budowlany był ŚP. Stanisław Dąbkowski.
 
Człowiek niezwykle uzdolniony, posiadający ogromne doświadczenie w branży budowlanej i kolejowej. Ceniony za swoje osiągnięcia, ale również za okazywanie wsparcia i niezwykłe kontakty międzyludzkie. Praca była jego pasją, a siedziba firmy drugim domem. ŚP. Stanisław Dąbkowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu przez 17 lat.
 
1 kwietnia 2000 roku powstała jednoosobowa działalność gospodarcza pod nazwą Budowa i Remont DOMOST Stanisław Dąbkowski, stanowiąca bazę na której utworzono solidną podstawę, obecnie prężnie działającej firmy budowlanej, specjalizującej się w modernizacjach szeroko pojętej infrastruktury kolejowej, drogowej oraz wszelkiego rodzaju budowlach hydrotechnicznych i inżynierskich.

 
 

Bogate doświadczenie

Lata 2005-2010 to okres, gdzie duża konkurencja i ograniczona ilość dostępnych na rynku zleceń zmusza Spółkę do działań wielopoziomowych i wielobranżowych, tj. w zakresie kolejowych obiektów inżynieryjnych (w ramach modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, szlak Skierniewice-Rogów). Liniowych robót tramwajowych w zakresie bezpośredniego przytwierdzenia szyn i rozjazdów środowiskowych obejmujących kapitalne remonty Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim.
 
Jednakże przeobrażenie w firmie, w tym zmiany własnościowe ukierunkowane na młodą i ambitną kadrę wprowadzają nowe kierunki rozwojowe firmy.

 

Lata 2010-2015 ze względu na lepszą koniunkturę na rynku to znaczący udział w budownictwie mostowym, drogowym – budowa dwóch mostów na rzece Omulew (Drężewo i Brodowe Łąki), czy też budowa mostu w m. Kurki.

 

Przewidywane zapotrzebowanie na usługi w systemie Projektuj i Buduj spowodowało powstanie wewnątrz Spółki Biura Projektowo-Diagnostycznego, które dziś w pełni zabezpiecza potrzeby firmy w tym zakresie. Celowość utworzenia Biura potwierdza konkurencyjność Spółki w zakresie funkcjonowania systemu w ostatnim okresie, przede wszystkim na odcinku realizacji obiektów inżynieryjnych na liniach PKP PLK SA.

 

Trudny okres transformacji Spółki i próba włączenia w portfel zamówień torowych robót liniowych spowodowała okresowe załamanie, a konieczność modyfikacji i unowocześnienia zasobów i potencjałów, zarówno sprzętowych, jak i ludzkich, w tym zakresie doprowadziło ostatecznie do znaczącego wzrostu roli Domost Sp. z o.o., a oferta kompleksowego wykonawstwa na modernizowanych linia kolejowych spotkała się z dużym uznaniem zarówno ze strony Generalnych Wykonawców (linia kolejowa nr 219 – TORPOL SA – 100 km linii oraz linia kolejowa nr 35 – PPMT w Gdańsku – 50 km linii, linia kolejowa nr 6 – Intercor/Stecol/Sinohydro), jak również Zamawiającego, tj. PKP PLK SA.
 

Doskonale przeszkolona kadra pracowników i ich już wieloletnie doświadczenie (zdecydowana większość załogi posiada doświadczenie zdobyte wewnątrz Domost Sp. z o.o.) powoduje, że firma cieszy się uznaniem inwestorów, wykonawców i projektantów.

Zarząd spółki

Listopad 2021 r. to czas zmian w Domost sp. z o.o.– wieloletniego Prezesa Pana Stanisława Dąbkowskiego zastąpił zarząd w składzie, który kontynuuje i rozwija drogę obraną przez spółkę oraz jej założyciela.

Łukasz Siwek

Prezes Zarządu

Konrad Dąbkowski

Wiceprezes Zarządu

Beata Dąbkowska

Prokurent

Zrealizowane w 17-letnim okresie działalności Spółki projekty, których liczba jest znaczna, można zobaczyć w całej Polsce.
Mamy nadzieję, że w najbliższych latach będzie rosła.