Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa

Znaczna część budżetu inwestycyjnego w Polsce przeznaczana jest na modernizację kolei. W całym kraju ogłaszane są przetargi zarówno na największych liniach i stacjach, jak również na niedużych bocznicach kolejowych.

Domost sp. z o.o. od wielu lat aktywnie bierze udział w wielu inwestycjach kolejowych na różnych poziomach wielkości kontraktu, w różnym zakresie technicznym robót oraz niezależnie od lokalizacji przedmiotu zamówienia. Stawiamy czoła wielkim wyzwaniom największych budów w Polsce, ale pomagamy też w bieżącym utrzymaniu lokalnych linii i bocznic kolejowych. Staramy się być aktywni na rynku, startujemy samodzielnie do przetargów oraz współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami.

Droga kolejowa – nasza definicja

Nasza droga kolejowa charakteryzuje się solidnym podtorzem. Dział tworzony był od podstaw, opierając się na solidnej podbudowie, czyli kadry, którą w dużej mierze sami stworzyliśmy, zaplecza sprzętowego, który modernizujemy oraz jasnych celów, które sobie stawiamy i do nich dążymy.

Na naszej trasie jest wiele rozjazdów, bo oprócz dążenia do postawionych sobie jasno celów, mamy świadomość że dojść do nich można na wiele sposobów. Wiemy, że czasem trzeba wykorzystać kierunek zwrotny, by do celu dojechać inną drogą. Przy naszych torach znajdują się perony, bo wiemy, że to co robimy nie jest tylko i wyłącznie kwestią idei, ale staramy się dążyć do zaspokojenia potrzeb ludzi zarówno użytkujących obiekty, które budujemy, jak również naszych pracowników, którzy tworzą ten dział.
Nasze tory są ustabilizowane, bo zależy nam na współpracy z podmiotami, dla których realizujemy roboty. Oferujemy wykonywanie kompleksowe robót, włącznie z przygotowaniem dokumentacji projektowej, wykonanie rozbiórek, robót ziemnych, montaż nawierzchni kolejowej, montaż rozjazdów, budowa peronów i przejazdów kolejowych każdego typu. Mamy w dyspozycji wyspecjalizowaną kadrę, posiadającą wszystkie potrzebne uprawnienia: budowlane, toromistrza i inne.

Film

Współpraca

Zapraszamy do współpracy kontrahentów ceniących sobie terminowość, odpowiedzialne podejście do wykonywanych robót, potrzebną komunikację między zleceniodawcą i zleceniobiorcą i przede wszystkim profesjonalne wykonanie robót z zakresu kolejowych obiektów budowlanych.

Posiadamy znaczące referencje i bogate doświadczenie zrealizowanych kontraktów, co czyni nas odpowiednim partnerem do utworzenia konsorcjum celem pozyskania robót z platform przetargowych. Z powodzeniem wygrywaliśmy przetargi nie tylko dla PKP Polskich Linii Kolejowych, ale też dla innych Zamawiających, między innymi Warszawskie Koleje Dojazdowe, Szybka Kolej Miejska, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Uczestniczyliśmy też jako Podwykonawca w najważniejszych budowach w Polsce, między innymi na linii nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka, Linii nr 35 Ostrołęka – Chorzele, linia 219 Olsztyn – Ełk i inne


Skontaktuj się z nami