Kompleksowe wykonanie obiektów inżynieryjnych w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją”

Zamawiający: TORPOL S.A.

Elementy Realizowane:

Kompleksowe wykonanie obiektów inżynieryjnych w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją”