Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne

Zamawiający: Powiat Siemiatycki

Elementy Realizowane:

Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne

Przegląd budowy – Marzec 2024

Prezentujemy film z prac budowlanych w marcu.
Kliknij aby zwinąć


Przegląd budowy – Początek

Prezentujemy film z początku budowy.
Kliknij aby zwinąć