Odbudowa mostu na rzece Kosówce w miejscowości Jakubiki w ciągu drogi gminnej nr 390413W

Zamawiający: Gmina Kosów Lacki

Elementy Realizowane:

Odbudowa mostu na rzece Kosówce w miejscowości Jakubiki w ciągu drogi gminnej nr 390413W Wólka Okrąglik – Jakubiki oraz remont odcinka drogi nr 390413 na połączenie zjazdu z mostu z drogą powiatową nr 3902W w miejscowości. Jakubiki