Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele

Zamawiający: PKP PLK SA

Elementy realizowane:

Wykonanie usług budowlanych w zakresie branż robót torowych, obiektów inżynieryjnych, obiektów kubaturowych, peronów, małej architektury, wymagań ogólnych i organizacji ruchu oraz układu drogowego na kontrakcie ” Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele”