Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy

Zamawiający:

Elementy Realizowane:

Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” w zakresie robót peronowych wraz z robotami towarzyszącymi w oparciu o zapisy Projektu Wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiotu Robót Budowlanych.