Wymiana kompleksowa toru nr 1 linii kolejowej nr 33 Kutno- Brodnica szlaku Łąck – Płock Radziwie

 

Zamawiający: Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu

Elementy realizowane:

Naprawa 2 obiektów inżynieryjnych: wiadukt w km 40,863 oraz przepust w km 43,348 podczas realizacji zadania pn.: „Wymiana kompleksowa toru nr 1 linii kolejowej nr 33 Kutno- Brodnica szlaku Łąck – Płock Radziwie w km 39,525 – 44,863

 

Galeria