Uroczystość Nadania Imienia „Stanisława Dąbkowskiego” mostowi w miejscowości Wojnowo oraz Odsłonięcie Tablicy Upamiętniającej.

27.07.2023


Uroczystość Nadania Imienia „Stanisława Dąbkowskiego” mostowi w miejscowości Wojnowo oraz Odsłonięcie Tablicy Upamiętniającej

14 lipca 2023 r. odbyła się uroczystość, która miała ogromne znaczenie dla firmy Domost Sp. z o.o. . Most, który zbudował śp. Prezes firmy Stanisław Dąbkowski otrzymał jego imię, została również odsłonięta tablica pamiątkowa zaprojektowana przez mazurskiego artystę pana Piotra Bogdaszewskiego.

W uroczystości wzięło udział wielu przyjaciół śp. S. Dąbkowskiego, m.in. pan Andrzej Kmiecik – dyr. Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach, pan Sławomir Kopański – Prezes Zarządu PPMP w Gdańsku, pan Artur Szumisz – Prezes Zarządu Trakcja S.A. pan Andrzej Kozera – Członek Zarządu Trakcja S.A., pan Andrzej Sochalski- naczelnik ZLK Warszawa, pani Olga Zielińska, pan Bogdan Dębowski, pan Marian Gołoś, pan Wiesław Jarząbek, pan Paweł Olszak, pani Anna Gałach, pan Ireneusz Soboń oraz przedstawiciele władz: Wójt Gminy Małkinia Górna – pani Bożena Kordek, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane Nida – pan Piotr Feliński, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane Nida – pani Agnieszka Kręciewska, Sołtys Sołectwa Wojnowo – pan Jan Małż, Sekretarz Miasta Ruciane Nida- pani Danuta Kowalewska. Nie mogło zabraknąć pracowników firmy Domost, mieszkańców Wojnowa oraz turystów.

Cała uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą odprawił proboszcz tutejszej parafii ksiądz Marek Duba. Następnie przybyli goście zostali powitani przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane Nida, który oficjalnie otworzył wydarzenie, krótko przypominając historię budowy mostu podczas której Stanisław Dąbkowski zaprzyjaźnił się z mieszkańcami Wojnowa. Przyjaźń ta zaowocowała częstymi odwiedzinami miejscowości, sponsorowaniem wielu imprez odbywających się na terenie gminy, a także zwyczajną życzliwością i otwartym sercem do wszystkich napotkanych ludzi. Dlatego właśnie sołtys wsi wraz z mieszkańcami wyszli z inicjatywą nadania imienia „Stanisława Dąbkowskiego” zbudowanemu mostowi.

Zaprezentowano wzruszający film o głównym bohaterze – kochającym mężu, tacie, dziadku, głównym założycielu firmy, ale również człowieku myślącym o innych, gotowym zawsze wyciągnąć pomocną dłoń.

Kolejnym punktem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez przedstawicieli rodziny: żonę Elżbietę Dąbkowską i córkę Justynę Dąbkowską-Siwek oraz przedstawicieli władz lokalnych: pana Burmistrza Miasta Ruciane Nida, przewodniczącą Rady Miejskiej Miasta Ruciane Nida i sołtysa miejscowości Wojnowa.

Po odsłonięciu tablicy nastąpiła chwila dla wszystkich, którzy pragnęli zabrać głos. Podczas swojego przemówienia wójt gminy Małkinia Górna, pani Bożena Kordek podkreśliła jak wielkim zaszczytem dla całej gminy jest owe wydarzenie, gdyż bohater uroczystości przez całe życie był związany z Małkinią Górną.Na koniec głos zabrała córka Beata wspominając ukochanego tatę, który:

„Dzielił swoją osobę między domem a mostem, a nawet wieloma mostami, które zrealizował, i tymi których nie, a które podziwiał z uwagi na swoje zamiłowanie oraz zawód”.

Prezes firmy Domost Sp. z o.o. Pan Łukasz Siwek podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości i wspólnie z wiceprezesem panem Konradem Dąbkowskim wręczyli pamiątkowe foldery. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem podczas którego przedstawiciele firmy Domost wręczali gościom drobne upominki.

Dzień 14.07.2023 roku z całą pewnością, na długo pozostanie w pamięci wszystkich zgromadzonych gości. Natomiast most, który doczekał się patrona na zawsze zostanie niezwykłą pamiątką i zapisze się na mapie wspomnień związanych ze Stanisławem Dąbkowskim.

Jak powiedział autor cytatu na tablicy pamiątkowej Mian Mian:

„Życie jest jak most,
Który łączy to, co było, z tym, co będzie”