Remont drogi Nur – Małkinia. Utrudnienia na drodze wojewódzkiej 694 od 7.03.2023.

02.03.2023

 

W związku z zamiarem rozpoczęcia prac na mostach drogowych na drodze wojewódzkiej nr 694 relacji Małkinia – Nur w miejscowości Zuzela, DOMOST Sp. z o.o. informuje o zamiarze prowadzenia prac i zamknięciu odcinka drogi wojewódzkiej 694 od km 40+700 do km 40+850 i od km 41+550 do km 41+750 na czas prowadzonych robót.

Ruch pojazdów zostanie skierowany na tymczasowy objazd.