START O FIRMIE INWESTYCJE GALERIA PRACA KONTAKT

DOMOST Spółka z o.o.

Podstawowym profilem działalności spółki jest budowa, przebudowa i remont mostów, przepustów, wiaduktów i innych obiektów inżynieryjnych, zarówno drogowych jak i kolejowych.


Data aktualizacji: 10-05-2020
Liczba odwiedzin: 97020

O firmie

Firma DOMOST powstała 01.03.2000r. a od 01.01.2005 została przekształcona w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą DOMOST Sp. z o.o. z siedzibą w Małkini Górnej, ul. Kolejowa 30.
Podstawowym profilem działalności spółki jest budowa i remont mostów, przepustów, wiaduktów i innych obiektów inżynieryjnych, zarówno drogowych jak i kolejowych. Znaczące miejsce w naszej działalności zajmuje także dziedzina drobnej infrastruktury kolejowej jak przejazdy kolejowe, bezpośrednie przytwierdzanie torów, budynki i budowle a także remonty żelbetowych zbiorników oczyszczalni ścieków.
Z uwagi na potrzebę rynku w zakresie Projektuj – Buduj w roku 2009 utworzyliśmy sprawnie już dziś działające Biuro Projektowo-Diagnostyczne z doświadczoną kadrą inżynierów i diagnostów mostowych, gwarantujących wysoki poziom zadań projektowych, ekspertyz technicznych oraz pełnej obsługi diagnostycznej kolejowych i drogowych obiektów inżynieryjnych.
Firma DOMOST Sp. z o.o. prowadzi swą działalność na obszarze całego kraju. Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników oraz kadry zarządzającej gwarantuje wysoką jakość, profesjonalizm oraz terminowość robót.

Inwestycje  Pion Projektowo - Diagnostyczny  Belkowe konstrukcje odciążające 

Inwestycje

Najnowsze Inwestycje realizowane przez Domost sp. z o.o.
1. Wykonanie robót drogowych oraz peronów wraz z dojściami, podjazdami dla niepełnosprawnych, małą architekturą i wygrodzeniami w całkowitym zakresie w ramach kontraktu: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
2. Budowa peronów raz z odwodnieniem, Budowa i przebudowa obiektów inżynieryjnych Stacja Małkinia km od 87,140 - 91,000 oraz szlak Małkinia- Czyżew od km 91,000 - 107,260 w ramach inwestycji: Wykonanie robót budowlanych na odcinku Sadowne- Czyżew wraz z urządzeniami srk od km 71,800 do km 107,260 w ramach projektu CEF dla linii E 75 obejmujący odcinek Sadowne- Czyżew .
3. Budowa obiektów inżynieryjnych, roboty drogowe oraz roboty torowe w ramach zadania pn: "Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu pn. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno- Ełk
4. Wykonanie usług budowlanych w zakresie branż robót torowych, obiektów inżynieryjnych, obiektów kubaturowych, peronów, małej architektury, wymagan ogólnych i organizacji ruchu oraz układu drogowego na kontrakcie " Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele".
5. Przebudowa mostu z wymianą ustroju nośnego i nawierzchni kolejowej w km 13,786 l.10 Legionowo- Tłuszcz
6. Wykonanie robót budowlanych w zakresie poprawy stanu technicznego obiektów inżynieryjnych na linii nr 33 Kutno- Brodnica w km 32,304 oraz w km 35,367
7. Przebudowa mostu Nr JNI 1001825 w ciagu drogi Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 10+049,5 do km 10+078,5 w m. Oziemkówka wraz z dojazdami
8. Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1648N DK nr 58 (Ruciane- Nida) - Wiartel- DK nr 63 (Jeże) w km 34+140 k/m Jeże

Galeria

Praca

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w Domost sp. z o.o. prześlij do nas CV na adres e-mail:

domost@domost.eu


w tytule wiadomości dodając "CV Domost Praca"

Kontakt

ul. Kolejowa 30
07-320 Małkinia Górna
KRS 0000221436 | REGON 551340031 | NIP 7591624769
TEL/FAX +48 29 64 09 179
TEL/FAX +48 29 64 91 385
e-mail: domost@domost.eu | facebook: Domost Facebook www.domost.eu

DOMOST Sp. z o.o.
korzysta z dofinansowania projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy dla
DOMOST SP. Z O.O.
w ramach działania
3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020